Facebook Ads

Facebook reklama viena iš populiariausių šiuo metu, nes galima gyvai bendrauti su galimais užsakovais. Socialiniuose tinkluose reklama patraukli tuo jog pagal tikslines grupes ar regionus žmonės gali matyti Jūsų reklamą, prekes, paslaugas ar Jūsų verslo prezentaciją.